piątek, 26 listopada 2021

B2B

W prowadzeniu przedsiębiorstwa istnieje wiele różnego rodzaju procesów, które muszą być, by przedsiębiorstwo mogło funkcjonować i zwiększać się. Takimi procesami bez wątpienia jest proces sprzedaży i zakupów. W ciągu sprzedaży, to przedsiębiorstwo sprzedaje oferowany przez siebie towar czy usługi, dzięki którym zyskuje środki finansowe, w tym może również generować zysk.

czwartek, 25 listopada 2021

Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste przez bardzo długi czas stanowiło formę użytkowania gruntów, w szczególności tych należących do Skarbu Państwa. Wprawdzie wprowadzone ostatnio zmiany nieco je modyfikują, dając możliwość w wielu sytuacjach zniesienia tej formy, jednakże w wielu kwestiach wciąż jest w mocy. Jednakże ze względu na szczególną formę, uregulowania dotyczące użytkowania wieczystego znaleźć można w bardzo wielu przepisach.

piątek, 19 listopada 2021

Kiedy jest możliwe wznowienie postępowania administracyjnego?

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego jest z całą pewnością najważniejszym obowiązującym w Polsce aktem prawnym dotyczącym postępowania administracyjnego.

poniedziałek, 15 listopada 2021

Prawo pracy

Zmienia się także cyfra w dacie, ale nie tylko - nowy rok to czas, kiedy często wchodzą w życie nowe rozwiązania prawne, bądź również zmiany w rozwiązaniach prawnych już istniejących. W 2017 roku zmieniło się wiele przepisów obowiązujących prawa pracy.

niedziela, 14 listopada 2021

Czas pracy

Oczywistym jest, że dla pracowników należy wyliczyć obowiązujący ich wymiar czasu pracy. Wymiar ten oznacza konkretną liczba godzin do przepracowania w przyjętym okresie rozliczeniowym.

piątek, 12 listopada 2021

Gdzie możemy aktualizować wiedzę z przepisów kpa?

Nie podlega wątpliwości, że Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego jest najważniejszym aktem prawnym powszechnie obowiązującym, który reguluje kwestie związane z postępowaniem administracyjnym.

czwartek, 11 listopada 2021

Szkolenia pracowników

Nie ulega wątpliwości, że współczesny rynek produktów i usług różnego rodzaju jest bardzo nasycony. Podobnie sprawę jest się rzecz jasna z rynkiem pracy. Na pewno warto byłoby jednak zwrócić uwagę na fakt, że mimo bezrobocia wciąż brakuje wykształconych pracowników w wielu branżach.

B2B

W prowadzeniu przedsiębiorstwa istnieje wiele różnego rodzaju procesów, które muszą być, by przedsiębiorstwo mogło funkcjonować i zwiększać ...